User Tools

Site Tools


en:member

Member

Secretary

 • Yoko Nakahara
 • Michiyo Kai

Ph.D. Candidates

 • Ye Chengyang
 • Fumiyuki Kato
 • Shun Takagi
 • Yu Yi
 • Yosuke Saito
 • Peng Shaowen
 • Hiroshi Wayama
 • Liu Shang

Master Students (2nd year)

 • Satoshi Taniuchi
 • Yuki Kamo
 • Ryuto Hirano
 • Yuta Ikeoku

Master Students (1st year)

 • Takuto Nabeoka
 • Yuki Ito
 • Yuto Sakai

Alumni

en/member.txt · Last modified: 2023/10/02 03:25 by ylab